Dealer login link BE

+31 497 531 240Werken bij JASNODealer areaMediakit

Privacybeleid & disclaimer

1.Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Jasno Shutters bv. (hierna JASNO). JASNO gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. JASNO conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van JASNO. 

Contactgegevens

Jasno Shutters bv.
Lange Voren 25
5521 DC Eersel
[email protected] 
0497-531 250

Verkrijgen van persoonsgegevens

De website van JASNO is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de producten van JASNO. In een aantal gevallen kunt u uw persoonsgegevens en eventuele andere informatie via de website aan JASNO verstrekken. Bijvoorbeeld om een brochure aan te vragen, een vraag te stellen of om u te abonneren op een nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van JASNO en worden slechts gebruikt om bovengenoemde diensten aan jou te kunnen leveren. 

Gebruik van uw gegevens

De door jou verstrekte gegevens gebruikt JASNO alleen ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van uw verzoek om informatie. Uw e-mailadres zal slechts voor de nieuwsbrief gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van JASNO-mailings te allen tijde stopzetten middels de link onderaan de nieuwsbrief.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door JASNO. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of overeenkomst tussen u en JASNO. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JASNO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzien van uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons op nemen of klik op de link die u onderaan uw nieuwsbrief vindt. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail. 

Persoonsgegevens extranet voor dealers

Dealers van JASNO hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het extranet van JASNO. Toegang is mogelijk met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord die door JASNO worden verstrekt. Wij raden onze dealers aan om deze gegevens niet beschikbaar te stellen aan derden. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server, die alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel van JASNO. In geen geval verkopen of onthullen wij gegevens van onze dealers aan derden.

Persoonsgegevens Perslijst en Mediakit

Perscontacten hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze perslijst en/of Mediakit. Voor het aanmelden voor de perslijst stuurt u zelf een mail naar JASNO met uw gegevens. U kunt zich te allen tijde weer afmelden van onze persmailings. Voor de mediakit maakt u zelf een account aan, het wachtwoord hiervan is niet bekend bij JASNO. Uw persoonlijke informatie wordt in alle gevallen opgeslagen op een beveiligde server. In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden.

Bewaartermijn

JASNO bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen u en JASNO zoals bijvoorbeeld uw garantieregistratie.

Beveiligen van persoonsgegevens

JASNO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

JASNO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2.Cookiebeleid

De websites van JASNO maken gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de internet browser op uw computer geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en gebruiken wij alleen om de site voor onze bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies

De websites van JASNO maken gebruik van functionele cookies, deze zijn noodzakelijk om de sites goed te kunnen laten functioneren.

Cookies voor website analyse 

JASNO maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). JASNO registreert algemene bezoekersgegevens en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden naar individuele bezoekers. JASNO koppelt deze gegevens niet aan persoonsgegevens.

Social media cookies 

Deze website biedt de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, Pinterest.com, Youtube.com, Instagram.com of LinkedIn.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies via uw browser

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, door uw keuze aan te geven in de cookie meldingsbalk. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zelf zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst JASNO je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

 

3.Disclaimer

De inhoud van de websites van JASNO is bestemd voor persoonlijk gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming van JASNO. Toestemming kan worden verleend met volledige bronvermelding. JASNO streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt.

Foto’s, logo’s en teksten

De rechten en het eigendom van foto’s, logo’s en teksten op de website berusten bij JASNO. Het is gebruikers niet toegestaan om deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JASNO.

Links

JASNO is niet verantwoordelijk voor de koppelingen van andere websites naar een van de websites van JASNO. Dergelijke links betekenen niet zonder meer dat er een relatie bestaat tussen JASNO en de website waar de koppeling vandaan komt.

Links van de websites van JASNO naar andere sites (bijvoorbeeld naar websites van JASNO-dealers) zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers en betekent niet dat JASNO de betreffende site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Deze websites hebben al dan niet zelf een diclaimer en privacybeleid, wat buiten de verantwoordelijkheid en controle van JASNO valt.